Therése Granwald

 

Jag har en magisterexamen i Litterärt skapande och är utbildad skrivpedagog. Jag har undervisat i kreativt skrivande i en mängd olika former. 

 

Just nu leder jag kurser i prosaskrivande vid folkuniversitetet i Malmö och är lärare på skrivarlinjen på Skurups folkhögskola.Utöver det håller jag workshops i skrivande på grundskolor, gymnasieskolor och på bibliotek och är en flitigt anlitad föreläsare och inspiratör.

 

2006-2017 undervisade jag och handledde vid Lunds universitets författarskola. Jag var också programkoordinator för utbildningen under flera år.

 

2005-2012 startade jag och drev en rad nätbaserade kurser i kreativt skrivande vid Högskolan Kristianstad.

 

Lunds universitets författarskola

Högskolan Kristianstad

Skurups folkhögskola